11

Co określa rachunkowość aktywów kompetencyjnych oraz rachunkowość kapitały intelektualnego?

Wpis on 11 sep 2009

image

Rachunkowość finansowa jest skupiona głównie na ewidencjonowaniu zasobów majątkowych. W związku z tym nie jest w stanie dostarczyć obrazów niematerialnych oraz czynników wytwórczych, które charakteryzują gospodarkę opieraną na wiedzy. W związku z tym powstaje pewna luka, którą zajmuje się całkiem odrębny dział zwany rachunkowością finansową. Rachunkowość aktywów kompetencyjnych oraz kapitału intelektualnego daje pozwolenie na wprowadzenie do ksiąg kompetencji pracowniczych i co więcej wprowadza informacje o źródle ich pochodzenia. W kolejnym procesie przedstawiane są ich syntetyczne obrazy w odpowiednio rozbudowanym sprawozdaniu finansowym. Owo sprawozdanie zostaje sporządzone na dzień bilansowy. Obecnie na etapie rozwoju rachunkowości nie ma precyzyjnie ustalonej informacji, że ten element jest obligatoryjny. Pomimo tego jeśli wdrożymy ten system pozwoli nam on zapewnić pełnię i kompletność obrazu danej jednostki. Polegać to będzie na bazowaniu na zasadzie wyższości treści nad formą. Pamiętajmy o tym w czasie zakładania działalności i w takcie całego procesu ewidencjonowania. Ważne jest więc to, iż biuro rachunkowe jest konieczne aby wprowadzić ład i porządek w naszych rozliczeniach. Zapraszamy pasta do zapoznania sie z nasz ofert kasy fiskalne mobilne Toru, zachecam do odwiedzenia naszej strony

7

Jak inwestować?

Posted on 29 aug 2012


image

Page 1 of 2

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Biura online

  - kraków
  - warszawa
  - poznań
  - katowice
  - rzeszów
  - szczecin
  - Gdańsk
  - łódź
  - Wrocław
  - katowice
  - Bielsko

Kontakt

Adres: Warszawa ul. Białego 10a, Polska
E-mail: biz@e-spinaker.pl