11

Czym charakteryzuje się rachunek zysków i strat?

Wpis on 11 sep 2009

image

Rachunek zysków i strat to podstawowy element sprawozdania finansowego. Jest jego konieczną częścią i bardzo ważną do uwzględnienia. W przeszłości zwany był także, jako rachunek wyników. Jego podstawową rolą jest informowanie o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o wyglądzie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunek ma za zadanie przede wszystkim pokazywać zdolność do przyjmowania oraz zbierania zysków razem ze samofinansowaniem. Prezentują to również kategorie, które działają na wynik zwiększająco, lub zmniejszająco. Należy tu bowiem zestawić wszystkie strumienie, którymi wlewane są przychody uzyskane w jednostce za sprzedaż lub usługi w ramach zarysowanej działalności handlowej. W krajach unijnych o tej treści przesądza tak zwana IV Dyrektywa EWG, która posiada cztery wzory rachunku zysków oraz strat. Według polskich standardów w zakresie sprawozdania z operacji wynikowych nie odbiegamy od wzorców światowych. Przychody są więc przychodami za wyroby, usługi i towar liczone z potrąceniem podatku VAT. Z drugiej jednak strony wszystkie koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów muszą obejmować koszty, które mają związek z wytworzeniem takiego czynnika. Zaliczamy do tego zużycie materiałów oraz energii a także usługi obce, czy amortyzację i wszelkie wynagrodzenie bądź ubezpieczenia społeczne. soskredyt.pl/page/artykuly.html/_/inne/jak-uniknc485%c4%87-likwidacji-sp%c3%b3%c5%82ki-z-oo-r149
chwilwki chwilwki

7

Jak inwestować?

Posted on 29 aug 2012


image

Page 1 of 2

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Biura online

  - kraków
  - warszawa
  - poznań
  - katowice
  - rzeszów
  - szczecin
  - Gdańsk
  - łódź
  - Wrocław
  - katowice
  - Bielsko

Kontakt

Adres: Warszawa ul. Białego 10a, Polska
E-mail: biz@e-spinaker.pl