11

Jak wygląda działanie biegłego rewidenta i na czym ono polega?

Wpis on 11 sep 2009

image

Biegły rewident to osoba, która jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Będąc osobą prawną może świadczyć wszelakie usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowych. Dodatkowo może wykonywać przeglądy sprawozdań finansowych. Warte podkreślenia jest to, iż biegły rewident ma uprawnienia do wykonywania ekspertyz i opinii ekonomicznofinansowych oraz do świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego. Biegły rewident ma prawo zajmować się organizacją i informatyzacją rachunkowości oraz docelowo prowadzeniem postępowania związanego z likwidacją i upadłością. Może też prowadzić działalność wydawniczą oraz szkoleniową w zakresie rachunkowości. Każda osoba, będąca biegłym rewidentem to osoba prowadząca działalność we własnym zakresie rachunkowości. Prowadzi wszelkie działania we własnym imieniu i na swój rachunek. Biegły rewident może występować jako wspólnik półki cywilnej, czy spółki partnerskiej lub komandytowej. Jest osobą, pozostająca w stosunku pracy z określonymi podmiotami. Należy nadmienić, że na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego ma uprawnienie do sporządzenia ekspertyz i opinii, dotyczących pozyskania środków finansowych oraz wydatków, poniesionych przez partie polityczne z Funduszu Wyborczego. Z pewnością zawód ten wymaga ogromnych nakładów pracy i ciągłej nauki.

7

Jak inwestować?

Posted on 29 aug 2012


image

Page 1 of 2

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Biura online

  - kraków
  - warszawa
  - poznań
  - katowice
  - rzeszów
  - szczecin
  - Gdańsk
  - łódź
  - Wrocław
  - katowice
  - Bielsko

Kontakt

Adres: Warszawa ul. Białego 10a, Polska
E-mail: biz@e-spinaker.pl