11

Kto może mieć dostęp do sprawozdań finansowych?

Wpis on 11 sep 2009

image

Warto posiąść wiedzę na temat możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi konkretnego podmiotu. Owe sprawozdania zawsze znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma to wspólny mianownik ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, ze spółkami: jawnymi, akcyjnymi jak również komandytowymi. CO więcej tyczy się spółek partnerskich i spółdzielni europejskich, bądź oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Po zniesieniu Monitora Polskiego B jest to jedyny sposób aby dowiedzieć się i zapoznać ze sprawozdaniami finansowymi danego przedsiębiorstwa, działającego w naszym kraju. Każdy podmiot musi złożyć takie sprawozdanie w KRS najpóźniej do 15 lipca. Wszelkie opóźnienia, albo niezłożenie sprawozdania w odpowiednim sądzie rejestrowym powoduje karę grzywny lub ograniczenie wolności. Należy mieć na uwadze, iż od pierwszego stycznia 2013 roku każdy podmiot, który składa takie sprawozdanie ma obowiązek opublikowania go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tyczy się to także wspólników spółek cywilnych oraz funduszy inwestycyjnych czy poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych. Pamiętajmy, że sprawozdania finansowe mogą być sprawdzane poprzez specjalistyczne serwisy ekonomicznoprawne.

7

Jak inwestować?

Posted on 29 aug 2012


image

Page 1 of 2

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Biura online

  - kraków
  - warszawa
  - poznań
  - katowice
  - rzeszów
  - szczecin
  - Gdańsk
  - łódź
  - Wrocław
  - katowice
  - Bielsko

Kontakt

Adres: Warszawa ul. Białego 10a, Polska
E-mail: biz@e-spinaker.pl