11

Na czym polega działanie biegłego rewidenta?

Wpis on 11 sep 2009

image

Z pewnością spotkaliśmy się z funkcją biegłego rewidenta. Na czym jednak polega jego działanie i czym konkretnie się zajmuje? Przede wszystkim należy podkreślić, ze biegły rewident jest audytorem. W związku z tym ma uprawnienia do badania oraz sprawdzania wszelkich sprawozdań finansowych. W związku z tym, że jest to ogromnie odpowiedzialna praca nie każdy może zostać rewidentem. Aby uzyskać ten tytuł należy korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. Biegły rewident powinien mieć nieposzlakowaną opinię, a dotychczasowe postępowanie winno odbijać zdatność do wykonywania tego zawodu. Taka osoba nie mogła w przeszłości być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo, czy przestępstwo skarbowe. Musi mieć ukończone studia wyższe i władać językiem polskim w mowie i piśmie. Kandydat na biegłego rewidenta jest zobowiązany złożyć przed Komisją Egzaminacyjną i zdać z wynikiem pozytywnym egzaminy. Dodatkowym obowiązkiem jest ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, lub przed innym upoważnionym członkiem. Można wpisać w rejestr także osobę fizyczną, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskując ten tytuł w innym państwie. Musi mieć jednak odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, będące zgodnymi z warunkami określonymi w ustawie. Każdy biegły rewident, który prowadzi daną działalność gospodarczą może wykonywać przeglądy sprawozdań poprzez doradztwo podatkowe i doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości. biuro ksigowe warszawa www.2business.com.pl

7

Jak inwestować?

Posted on 29 aug 2012


image

Page 1 of 2

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Biura online

  - kraków
  - warszawa
  - poznań
  - katowice
  - rzeszów
  - szczecin
  - Gdańsk
  - łódź
  - Wrocław
  - katowice
  - Bielsko

Kontakt

Adres: Warszawa ul. Białego 10a, Polska
E-mail: biz@e-spinaker.pl