1 marca 2024

Wiele zależy od rynku na którym prowadzimy lub też zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą. Zwłaszcza chodzi tu o możliwość pełnego kontrolowania rynku, na którym zamierzamy funkcjonować. Trzeba tu przeanalizować nie tylko ilość mieszkańców, lecz również ich możliwości nabywcze, zainteresowania, plany, marzenia oraz potrzeby. W ten właśnie sposób analizuje się chłonność rynku. Warto także określić, czy towar lub też usługi, jakie zamierzamy świadczyć będą się sprzedawać przez cały rok. Rodzaj rynku, jak też jego wielkość określa się poprzez to, czy rynek jest skupiony, czy też rozproszony. Rynek skupiony, to coś, co występuje w gospodarce dość często. Na przykład jest to kiosk z prasą oraz biletami. Z kolei rynek rozproszony występuje dość rzadko. Będą to na przykład usługi z zakresu chirurgii plastycznej. Profesjonalne badania rynku polegają także na tym, by ustalić grupę docelową, do której będzie zaadresowany nasz produkt lub też usługa. Należy zatem ustalić grupę wiekową, możliwości finansowe, budowę ciał w przypadku pomysłu sprzedawania odzieży, gust klientów, kulturę oraz modę. O tym, czy nasze usługi bądź też towar będą drogie, czy też nie najbardziej zadecyduje położenie geograficzne naszej przyszłej firmy. Logicznym jest to, że w dużych oraz bogatych miastach o wiele łatwiej będą się sprzedawać artykuły luksusowe, niż w małych miasteczkach, gdzie jest duże bezrobocie.

Dodaj komentarz