1 marca 2024

Nieraz spotykamy się z określeniem rachunkowości finansowej. Jest ona niczym innym, jak systemem ewidencji gospodarczej. System ten ma za zadanie pokazywać wszelkie zjawiska, bądź procesy gospodarcze dotyczące obrotu pieniędzmi. Pamiętajmy, że takie zjawiska muszą zachodzić w określonej jednostce. Konkretne zapisy księgowe obrazują sytuację majątkowofinansową a także zarysowują wynik finansowy. Pamiętajmy, że rachunkowość finansowa charakteryzuje majątek. Majątkiem są aktywa oraz sposób ich finansowania. Wszelkie działania tego typu mają za zadanie informować oraz dostarczać danych na temat wyników finansowych oraz obecnej sytuacji. Rachunkowość dostarcza także danych potrzebnych zarządowi, w celu podejmowania odpowiednich decyzji gospodarczych. Głównym jej zadaniem w tej sferze jest dostarczenie informacji o wszelkich zaszłościach gospodarczych w dowodach pisemnych, a także przy archiwizowaniu dokumentów, bądź dokonywaniu zapisów księgowych na takiej podstawie. Bardzo istotne jest także bardzo dokładne określanie rozliczeń i wycenianie wewnętrznych powiązań majątkowych i wynikowych. Pamiętajmy też o tworzeniu zbiorów informacji o majątku, które będą miały związek z przebiegiem i osiąganiem wyników. Działalność rachunkowości jest powiązana ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, które są odpowiednio wykorzystywane przez użytkowników zewnętrznych. Takimi użytkownikami są urzędy skarbowe, banki i różni akcjonariusze.

Dodaj komentarz