1 marca 2024

Warte uwagi jest sformułowanie odnoszące się do rachunkowości podatkowej. Jest to bowiem taka dziedzina ewidencji gospodarczej, która w głównej mierze wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi rachunkowe. Tymczasem księgi rachunkowe muszą być prowadzone w oparciu o prawo bilansowe. Pamiętajmy, że rachunkowość podatkowa jako cel obrała sobie zarówno kalkulowanie, jak i ewidencję podatków. Dodatkowo odpowiedzialna jest za operacje gospodarcze, które są potrzebne aby ustalić dochody bądź obciążenia podatkowe jednoznacznie związane z działalnością gospodarczą. Urząd skarbowy występuje tu w roli odbiorcy takich informacji, natomiast podmioty to osoby fizyczne wraz ze spółkami cywilnymi. Dana spółka cywilna jest jednym z rodzajów umów zapisanych w polskim prawie cywilnym. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Dodatkowo nie stanowi jednostki organizacyjnej. Jest to bowiem konstrukcja regulowana przez prawo zobowiązań i dlatego też nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Spółka cywilna nie ma własnego mienia. Wszelkie nabyte prawa oraz zobowiązania przez nią zaciągane wchodzą do wspólnego majątku wspólników. Ten mającej jest więc własnością łączną. Warty podkreślenia jest też fakty, iż wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo podlegające rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodaj komentarz