1 marca 2024

Warto zapytać czym zajmuje się i w jakich kategoriach działa rachunkowość. Pytanie może być z pozoru łatwe, ale odpowiedź z pewnością ukaże się bardziej złożona. Okazuje się bowiem, że rachunkowością nazywamy odpowiedni system, który zajmuje się ewidencją gospodarczą. I jest połączony z różnorodnymi procesami, które dotyczą produkcji, bądź dystrybucji. W skład tego wchodzi także konsumpcja. Pamiętajmy, ze rachunkowość obejmuje bardzo formalny system, który jest odbiciem całego procesu prowadzenia działalności. Ma za zadanie jej ocenianie. Przede wszystkim rachunkowość kieruje się i obiera sobie za cel dostarczenie wystarczającego oraz uczciwego obrazu konkretnej sytuacji majątkowej a także tej związanej z finansami podmiotu gospodarczego. Rachunkowość śledzi każde zdarzenie gospodarcze i skrzętnie je odnotowuje. Ma ono się wyrażać w mierniku pieniężnym. Istotne jest także to, iż ma za zadanie wpływać na każdą zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego. Ten rozbudowany dział ma szerokie związki z zasadami, które muszą być sumiennie przestrzegane. Pierwszą zasadą, którą obejmuje rachunkowość jest tak zwana zasada memoriałowa. Towarzyszy jej zasada współmierności. Jest to bardzo istotne przy wszelkich obliczeniach. Bardzo ważna jest także reguła kontynuacji działalności oraz ciągłości i istotności. Warto pamiętać także, o ważnej zasadzie dotyczącej kosztu historycznego. Polega ona na tym, ze aktywa są ujmowane w zgodzie z ich wartością początkową.

Dodaj komentarz