1 marca 2024

Istnieją dwa sposoby na finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Majątek własny przedsiębiorstwa tworzą wkłady własne wszystkich wspólników, uzyskany zysk netto, zyski z ewentualnych inwestycji, czy nieruchomości, do których wspólnicy posiadają pełne prawo własności. Kapitałem własnym przedsiębiorstwa może być również jego marka czy nazwa. Gdy kapitał własny jest wysoki i stabilny, wówczas firma nie ma problemów z uzyskaniem płynności finansowej i wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych i zobowiązań wobec dostawców, pracowników i innych podmiotów gospodarczych, od których firma jest częściowo zależna. Poza kapitałem własny, firma do prowadzenia swojej bieżącej działalności korzysta ze środków z obcych kapitałów. Środkami z kapitału obcego mogą być na przykład pieniądze zaciągnięte w formie kredytu od jednej z instytucji kredytowych. Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na start firmy, kredytów podatkowych czy preferencyjnych. Z takich kredytów przedsiębiorcy mogą regulować swoje bieżące przedsięwzięcia, czy decydować się na modernizację przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorcy mogą zdecydować się na poszukiwanie chętnych inwestorów, którzy za udział w przyszłych zyskach firmy zdecydują się na inwestycję pewnych środków pieniężnych. Do kapitału obcego przedsiębiorstwa należą również należne pracownikom wynagrodzenia czy zobowiązania wobec dostawców towaru, usług i tym podobne.

Dodaj komentarz