1 marca 2024

Termin rachunkowość działa według określonych systemów. Wedle takich zasad prowadzi swoje rozliczenia. Podstawowy system, który jest wprowadzany to system uproszczony. Polega on na pojedynczych zapisach wybranych zasobów, albo wyników. Chodzi tutaj przede wszystkim o ułatwienie sposobu naliczania podatku dochodowego z aktualnej działalności gospodarczej. Naczelne znaczenie pełni tutaj na pewno księga przychodów i księga rozchodów. Bardzo ważną funkcję ma w tym także ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Rachunkowość jest tutaj realizowana także według systemu pełnego. Mowa tutaj o tak zwanych księgach handlowych. Ma to swoje zastosowanie przede wszysytkim u osób prywatnych a także podmiotów o większych obrotach. Rejestrują one daną działalność, działając na zasadach wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Taki system pozwala na całkowita kontrolę i inwigilację przez wyższe organa. Ma to swoje uzasadnienie przy prowadzeniu zapisów na kontach ksiąg rachunkowych, które opierają się na zasadzie wzajemnego bilansowania zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość musi być prowadzona przez osoby prawne, instytucje finansowe, spółki kapitałowe, jednostki samorządowe oraz państwowe. To samo tyczy się wszystkich tych jednostek, które otrzymują dotację. Nie zapominajmy o osobach fizycznych, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również o spółkach cywilnych i jawnych.

Dodaj komentarz