1 marca 2024

Podstawą prawną rachunkowości wraz z Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami Rachunkowości określa polska ustawa z roku 1994, z dnia 29 września. Nieraz ją nowelizowano i wprowadzano zmiany w jej zasadach. Warto pamiętać, ze mówi o zasadach rachunkowości i o trybie badania sprawozdań działalności, które krążą wokół tematu uregulowania prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pamiętajmy, ze dzięki tej ustawie wdrażane są dyrektywy i następuje odpowiednie ich regulowanie. Mowa tutaj o dyrektywie 2001/65/WE z dnia 27 września 2001roku. Obejmuje ona bowiem zakres ocen rocznych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno danych, jak i określonych rodzajów spółek czy banków i innych inwestycji finansowych. Należy wspomnieć też o dyrektywie 2003/38/WE z 13 maja 2003 roku. Ona z kolei mówi o rocznym sprawozdaniu finansowym niektórych rodzajów spółek, w odniesieniu do kwot przeliczonych na euro. Nie zapominajmy również o dyrektywie 2003/51/WE z dnia 28 czerwca 2008 roku. Ta z kolei wspomina o rocznych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych lub zakładów ubezpieczeń. Tego typu zarządzenie obejmuje zarówno spółki handlowe, jak i cywilne a także osoby prawne za wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

Dodaj komentarz