1 marca 2024

W prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje pewna grupa usług, które mogą być świadczone tylko i wyłącznie po uzyskaniu koncesji, bądź zezwolenia. Jeśli chodzi o koncesje, to udzielają ich właściwi dla danej gałęzi ministrowie. Idąc za ustawodawcą działalnością koncesjonowaną jest ochrona osób i mienia, która w obecnych czasach szczególnie zyskała na popularności ze względu na to, że właściciele domków jednorodzinnych standardowo zaczęli korzystać z tego rodzaju usług. Również jak powszechnie wiadomo koncesjonowane jest rozpowszechnianie programów radiowych oraz telewizyjnych. Czasem się s tu o tym, że któraś rozgłośnia radiowa lub też telewizyjna nie otrzymała przyznawanej co roku koncesji. Tego typu pozwolenie potrzebne jest także przy obrocie paliwami, przewozach lotniczych, przemysł energetyczny – tu dystrybucja, obrót, sprzedaż. Również koncesji podlega poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie ich,magazynowanie. Poza koncesjonowaniem ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej przewiduje nadawanie licencji zawodowych, które jest warunkiem prowadzenia wyliczonych przez ustawodawcę dziedzin. Tu chodzi zatem o transport kolejowy, jak również drogowy, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, rzeczoznawstwo majątkowe, agencje pracy tymczasowej , jak też instytucji szkoleniowe , które świadczą tego typu usługi korzystając z pieniędzy publicznych.

Dodaj komentarz