1 marca 2024

Warto posiąść wiedzę na temat możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi konkretnego podmiotu. Owe sprawozdania zawsze znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma to wspólny mianownik ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, ze spółkami: jawnymi, akcyjnymi jak również komandytowymi. CO więcej tyczy się spółek partnerskich i spółdzielni europejskich, bądź oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Po zniesieniu Monitora Polskiego B jest to jedyny sposób aby dowiedzieć się i zapoznać ze sprawozdaniami finansowymi danego przedsiębiorstwa, działającego w naszym kraju. Każdy podmiot musi złożyć takie sprawozdanie w KRS najpóźniej do 15 lipca. Wszelkie opóźnienia, albo niezłożenie sprawozdania w odpowiednim sądzie rejestrowym powoduje karę grzywny lub ograniczenie wolności. Należy mieć na uwadze, iż od pierwszego stycznia 2013 roku każdy podmiot, który składa takie sprawozdanie ma obowiązek opublikowania go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tyczy się to także wspólników spółek cywilnych oraz funduszy inwestycyjnych czy poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych. Pamiętajmy, że sprawozdania finansowe mogą być sprawdzane poprzez specjalistyczne serwisy ekonomicznoprawne.

Dodaj komentarz