1 marca 2024

Czy spotkaliśmy się kiedykolwiek z terminem rozliczeń międzyokresowych? Jeśli nie, warto zapoznać się ze znaczeniem tego słowa, gdyż składa się ono na ważny element rachunkowości. Przede wszystkim określa koszty, związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie. Jednocześnie dotyczą drugiego okresu bądź stanowią rozliczenie wielu okresów. Rozliczenie międzyokresowe kosztów może być zatem podzielone na tak zwane rozliczenie międzyokresowe czynne oraz bierne. Rozliczenie okresowe czynne jest prezentowane po stronie aktywów, natomiast rozliczenie międzyokresowe bierne reprezentuje stronę pasywów. Nadmienić można także, że rozliczenie międzyokresowe czynne występuje w sytuacji, gdy transakcja jest zawarta i udokumentowana w jednym okresie. Ważne jest aby dotyczyła również innych okresów. Można w tą grupę zaliczyć ubezpieczenia, prenumeraty i abonamenty. Bardzo dobrym przykładem jest przedsiębiorstwo. Wykupuje ono prenumeratę czasopisma na okres jednego roku. Dlatego też faktura jest otrzymywana w momencie podpisania owej prenumeraty. Tymczasem księguje się ją na rozliczenia międzyokresowe czynne a także w każdym kolejnym miesiącu 1/12 otrzymanej faktury. Możemy także przytoczyć przykład drugiej opcji rozliczeń międzyokresowych biernych. Działają bowiem na zasadzie płacenia zużycia za wodę.

Dodaj komentarz