1 marca 2024

Wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą zgłosić powstanie firmy do odpowiedniego urzędu. Jest to niezbędny proces powstawania przedsiębiorstwa. W Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej musimy złożyć wniosek o wpisanie na listę przedsiębiorców. Podajemy tam wszystkie dane firmy oraz właściciela. W ramach wniosku konieczne jest także określenie zakresu prowadzonej działalności odpowiednio z zastosowanymi numeracjami. Dzień złożenia wniosku jest dnie najwcześniejszego rozpoczęcia własnego biznesu. Nie można zrobić tego po powstaniu firmy, ale za to można skorzysta z opcji wcześniejszego powiadomienia urzędu o swoim zamiarze. Każdy przedsiębiorca musi osobiście udać się o wymienionego urzędu. Nie ma zatem mowy o ustanowieniu przedstawiciela. Istnieje możliwość reprezentowania przedsiębiorcy przez osobę trzecią, niemniej jednak wymaga to potwierdzenia notarialnego. Koszty takiego dokumentu sprawiają, że nie korzystamy z zaprezentowanej formy załatwiania spraw. Osoby, które zamierzają prowadzić firmę w oparciu o różnorodne organizacje spółek, muszą zgłosić ten fakt w sądzie gospodarczym. Prowadzi on bowiem rejestr spółek, które znajdują się na danym terenie. Do zarejestrowania firmy musi mieć niezbędne dokumenty osobowe oraz firmowe, jak i uiścić opłatę zawartą w znaczkach sądowych.

Dodaj komentarz