1 marca 2024

Powszechnie uważa się, że przedsiębiorstwa powinny przynosić maksymalny zysk swoim właścicielom. Jest to jednak błędne przeświadczenie. Owszem, osiąganie zadowalających zysków jest bardzo istotne. W końcu świadczy to o kondycji przedsiębiorstwa, a nikt nie będzie pracował charytatywnie, jedynie dla idei. Należy jednak pamiętać, że dążenie do maksymalizacji zysków, kosztem pracowników, klientów, renomy firmy jest drogą pozornie słuszną. Rozwój firmy to historia wzrostów i spadków. W szerszej perspektywie czasowej nie można cały czas osiągać zysków maksymalnych. To po prostu nierealne. Wielu właścicieli jest skłonnych zrezygnować z części zysku, byle tylko pracować na własny rachunek i rozwijać się w kierunku dla siebie pożądanym. Wolą czasami więcej zainwestować w rozwój niż w konsumpcję i to się później opłaci. W przypadku jednak dużych firm, którymi kierują wyspecjalizowani menadżerowie akcjonariuszom bardzo trudno ocenić, czy podejmują oni wszelkie działania pozwalające na uzyskiwanie maksymalnych zysków. Z reguły menadżerami zostają osoby, które nie tylko skończyły odpowiednie uczelnie ale też mają określoną wiedzę i umiejętności praktyczne do kierowania firmami o różnej specjalności. Ich zysk zależy również od efektów finansowych jakie osiąga zarządzana przez nich firma. Dodatkowym motywem do wytężonej pracy może być przekazania części akcji menadżerom. Będzie im jeszcze bardziej zależało na dążeniu do rozwoju firmy. Wartość ich akcji będzie rosła wraz z wartością przedsiębiorstwa na giełdzie.

Dodaj komentarz