1 marca 2024

Otworzenie własnej firmy stało się po dacie 31 marca 2009 roku znacznie mniej skomplikowanym procesem, niż to było poprzednio. Tego typu sytuacja ma na celu inicjowanie samodzielności zawodowej, jak też redukowanie bezrobocia. Od wyżej przytoczonej daty obowiązuje zasada tak zwanego – jednego okienka. Polega ona na tym, że osoba fizyczna, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą , bądź też aktywować spółkę cywilną, powinna się udać do właściwego swojemu miejscu zamieszkania urzędy gminy. W tym miejscu dochodzi do złożenia zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Tego rodzaju praktyka obowiązuje od nowelizacji ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, która to właśnie miała miejsce 31 marca 2009 roku. Złożenie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolnione od opłat. Ma t zachęcić osoby fizyczne do brania swojego losu w swoje ręce, czego skutkiem ma być działalność gospodarcza. Zanim jednak zdecydujemy o tym, że w ogóle otworzymy działalność gospodarczą, z całą pewnością powinniśmy dokonać analizy sytuacji, jak panuje na rynku o tego typu profilu. Dobrze jest przeprowadzić badania opinii publicznej, które pozwolą nam na skierowanie profilu swoich usług do konkretnej grupy docelowej. Rzetelne podstawy naszej firmy z całą pewnością staną się gwarantem jej sukcesu, co powinno się przełożyć na zyski.

Dodaj komentarz