1 marca 2024

VAT to podatek płacony od towarów i usług płacony przez konsumenta – przedsiębiorca obciąża nim cenę towaru i potem odprowadza do Urzędu Skarbowego. Obecnie stawka VAT wynosi 23% wartości produkt (obniżone stawki to odpowiednio 8%, 7% i 4%). Większość firm jest zwolniona z płacenia tego podatku, jednak coraz większa liczba przedsiębiorstw wybiera bycie vatowcem (ze względu na możliwość odliczenia od podatku stawki VAT). Bycie nie-vatowcem opłaca się gdy firmą ma do czynienia z klientami detalicznymi a omija się większe instytucje i handel masowy (np. materiały lub środki trwałe). Jednak należy pamiętać że wybór ten determinuje z kim będziemy prowadzić interesy – vatowcy mają możliwość wystawienia faktury VAT, która można odpisać od podatku tak więc prawdopodobnie będą omijać firmy ze strefy nie-vatowej. Tak więc wybór ten może mieć duże znaczenie w przypadku wybierania strategii długofalowej przedsiębiorstwa. Obowiązkowo stajemy się płatnikiem VAT gdy obroty naszej firmy przekroczą 150 tyś złotych przychodu w skali roku (by dokonać zmiany musimy wypełnić formularz VAT-R i opłacić rejestrację – jednorazowo 170zł). Każdy vatowiec powinien prowadzić Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. Na podstawie tego dokumentu oblicza się wysokość kwoty odprowadzonej do Urzędu Skarbowego. Wpłaty dokonać trzeba do 25 dnia miesiąca następnego po rozliczeniowym, inną możliwością jest kwartalne rozliczenie – procedura wygląda podobnie: opłatę wykonać trzeba do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

Dodaj komentarz