1 marca 2024

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi się liczyć z koniecznością inwestowania w własną firmę. Owo inwestowanie oznacza konieczność zakupu sprzętu elektronicznego, samochodów firmowych, a i urządzeń specjalistycznych. Wszystko zależy od profilu działania przedsiębiorstwa. Nie zawsze, właściciele firm dysponują środkami finansowymi na pokrycie kosztów takiego przedsięwzięcia. Konieczne staje się korzystanie z dodatkowego wsparcia zewnętrznego. Opcje kredytów gotówkowych oraz kredytów obrotowych staja się najlepszymi możliwościami. Niestety jest to tylko w teorii. Wiele banków przewiduje opcje kredytowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej jedynie sytuacji posiadania dodatkowego zabezpieczenia. Może to być nieruchomość, bądź ruchomość firmowa, a może nią być nieruchomość prywatna. Trzeba zatem posiadać już dobra materialne, ażeby starać się o przyznanie kredytu. Inne placówki bankowe zaś prowadzą opcje kredytów na początek pracy, ale owe rozwiązania wiążą się z bardzo wysokimi stopami oprocentowania kredytu. Jest to niekorzystne zjawisko dla wszystkich kredytobiorców, gdyż musimy spłacić o wiele większa sumę, aniżeli pożyczyliśmy. Korzystanie z kredytów na star działalności gospodarczej jest zatem trudnym i ryzykownym przedsięwzięciem. Zdecydowanie lepiej zastanowić się nad różnorodnymi opcjami dofinansowania naszej firmy ze środków unijnych.

Dodaj komentarz