1 marca 2024

Połączenie zatrudnienia w ramach standardowej umowy o pracę oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej wykazuje wiele pozytywnych, jak i negatywnych stron. Jest o zdecydowanie bardziej ekonomiczny pomysł na początek prac. Odzwierciedla się to w wysokości składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi się liczyć z kosztami ubezpieczenia w wysokości ok. 950 zł miesięcznie. Są to duże kwoty na początek działania firmy. W przypadku posiadania innego tytułu ubezpieczenia suma ta zmniejsza się do ok. 250 zł miesięcznie. Możliwe jest zatem obniżenie kosztów ubezpieczenia o kilkaset złotych. Praca zawodowa daje również alternatywne źródło dochodów. Oznacza to, że regularność wpływów z tytułu wynagrodzenia za prac może stanowić zabezpieczenie podstawowych wydatków firmowych. Nigdy nie mamy pewności naszych klientów. Nie można zatem określić ich ilości w danym miesiącu, ani też wypłacalności za wykonane usługi lub zakupione produkty. Z rozwiązania w zakresie połączenia własnej działalności oraz pracy w ramach umowy o pracę korzysta wiele przedsiębiorców. Trzeba jednak uważać, aby nie złamać regulaminu pracy. Niektóre zawody zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej w tożsamym zakresie, co pełniona funkcja zawodowa. Istnieje również wiele stanowisk, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest całkowicie zabronione.

Dodaj komentarz