1 marca 2024

Bardzo poważnym działem małej przedsiębiorczości jest prowadzenie działalności usługowej. Jej celem jest zaspokajanie bieżących potrzeb ludzi, a nie tworzenie nowych dóbr. Do usług można zaliczyć wszystkie czynności remontowe i naprawcze, transport ludzi i mienia, przekazywanie przesyłek, naprawy różnego rodzaju sprzętów, wykonywanie jednostkowych przedmiotów na indywidualne życzenie klienta i wiele jeszcze innych. Reasumując działalność usługową można podzielić na trzy grupy. Pierwsza polega na wykonywaniu usług dla innego przedsiębiorstwa jako podwykonawca. W kategorii drugiej znajdą się wszelkie usługi naprawcze, remontowe, przewozowe. Są one bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowania klientów. Pomagają człowiekowi w codziennym żuciu. Trzecia grupa obejmuje usługi typu finansowego i bankowego. Osoby prowadzące działalność usługową powinny dysponować określonymi umiejętnościami lub zatrudniać osoby, które sprawdzają się w określonej branży. Trudno sobie przecież wyobrazić osobę, która prowadzi usługi w zakresie remontów, a nie ma pojęcia o branży budowlanej. Równie trudno wyobrazić sobie zakład krawiecki prowadzący drobne usługi, w którym nie ma osoby umiejącej szyć na maszynie. W krajach wysoko rozwiniętych sfera usługowa jest w znacznie większym stopniu rozwinięta niż w naszym kraju. Wiąże się to też z zamożnością obywateli, którzy drobne usługi wolą zlecać innym, niż zajmować się nimi osobiście.

Dodaj komentarz