1 marca 2024

Każdy przedsiębiorca musi dokładnie orientować się w przepisach różnorodnych zakresów prowadzenia firmy. Najbardziej skomplikowane oraz wymagające najwięcej uwagi są przepisy księgowe. Podatki oraz należności innej rangi opłat stanowią największą część wszystkich działań urzędowych przedsiębiorcy. Kalendarz właściciela firmy zakłada kilka terminów rozliczania podatkowego. Pierwszym jest dzień odprowadzania należności z tytułu ;podatku dochodowego. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać tego do 20-tego miesiąca po wystawieniu faktury. Innym ważnym terminem podatkowym jest podatek VAT. Obliczenia podatkowe realizowane są w odstępach miesięcznych albo kwartalnych. Każdy podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do 25-tego dnia każdego miesiąca lub kwartału. W przypadku wszystkich powyższych terminów konieczne jest także złożenie papierowej deklaracji podatkowej. Każdego roku konieczne jest pamiętanie o rozliczaniu pracowników oraz osób zatrudnianych na podstawie umów o dzieło, czy umów zlecenie. Odpowiednie formularze należy przesłać zarówno do właściwych urzędów skarbowych, jak i odpowiednich pracowników firmy. Zachowanie terminowości odprowadzania należności podatkowych oraz składania deklaracji rozliczeniowych warunkuje pozytywną współpracę z urzędem skarbowym. Każdorazowe odstępna skutkować mogą kontrolą skarbową oraz nałożeniem kary finansowej.

Dodaj komentarz