1 marca 2024

Rozpoczynając działalność gospodarczą konieczna jest dobra orientacja w zakresie poczynań konkurencyjnych firm. Trzeba zatem stosować szereg technik oraz metod pozwalających na pozyskanie informacji o wszystkich zakresach funkcjonowania rywalizujących firm. Nie jest to żadnym działaniem niezgodnym z zasadami etycznymi, czy też zasadami szacunku dla innych ludzi. Kontrolowanie sytuacji nie wyrządza krzywdy żadnej ze stron. Tylko działania obrażające konkurencję, celowe wprowadzanie informacji nieprawdziwych na różnorodne fora jest zabiegiem niezgodnym z prawem oraz zasadami człowieczeństwa. Wszystkie inne postępowania, których celem jest pozyskanie informacji na własny użytek nie, nie może zostać rozumiane jako jakiekolwiek naruszenia. Działania w zakresie konkurencyjnym nie wymagają wcześniejszego zaplanowania, czy zorganizowania. Są one bowiem krótkotrwałe oraz spontaniczne. Czasami wystarczy jedynie telefon do danej firmy konkurencyjnej, a czasami warto byłoby udać się do jej placówki. Wszystko zależy co chcemy sprawdzić oraz jakie formy uzyskania informacji będą tu odpowiednie. Współistnienie z firmami konkurencyjnymi jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem pogodzenie się z sytuacją. Niemniej jednak, wszystkie działania rywalizujących firm mogą być przez nas wychwytywane oraz wykorzystywane do realizacji własnych zamierzeń rozwojowych.

Dodaj komentarz