1 marca 2024

Dużo osób, pomimo dobrego pomysłu na biznes, nie decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Jednym z powodów jest zawsze, dużo formalności związanych z założeniem takiego przedsiębiorstwa. A przecież przepisy z roku na rok ulegają ciągłym uproszczeniom. Od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku możliwa jest rejestracja działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci internetowej. Powstanie wirtualnego rejestru przedsiębiorców znacząco ułatwiło sytuację. Wniosek składamy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. System sam weryfikuje nasz wniosek, i jeżeli znajdzie, jakieś nieprawidłowości natury formalnej zostaniemy poinformowani o tym stanie rzeczy. Po poprawieniu wszystkich wykrytych braków wniosek można przesłać ponownie na wskazany adres, aż do skutku. Wniosek, który wysyłamy jest jednocześnie wnioskiem o wpisanie nas do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Tym samym zgłaszamy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako przyszły podatnik, oraz następuje zgłoszenie naszych danych identyfikacyjnych do Urzędu Skarbowego. To duże uproszczenie, ponieważ wcześniej do każdego z tych urzędów musieliśmy się fatygować osobiście i składać oddzielne wnioski. Każdemu początkującemu przedsiębiorcy będzie również potrzebna własna pieczątka firmowa i własne konto bankowe przedsiębiorstwa. Gdy mamy zamiar zatrudniać pracowników konieczne jest zgłoszenie tego zamiaru do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodaj komentarz