1 marca 2024

Sprawy formalne związane z rejestracją nowej firmy są jak każdy, kto tego próbował wie dość skomplikowane. Mamy tu do czynienia z szeregiem różnego typu spraw formalnych, które należy załatwić by móc rozpocząć własną działalność gospodarczą. Po pierwsze wszystkie niezbędne sprawy związane z rejestracją w strukturach państwowych. Mówimy tu o takich sprawach jak rejestracja w Urzędzie Skarbowym, rejestrze sądowym czy też Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Do funkcjonowania firmy potrzebne są numery ewidencyjne takie jak NIP czy REGON. Bez tego działalność jest niemożliwa. W przypadku niektórych rodzajów biznesu takich jak na przykład ochrona osób i mienia czy handel alkoholem potrzebne są dodatkowe zezwolenia zwane koncesjami. Kolejnym problemem przy rejestracji czy ogólnie rzecz biorąc zakładaniu firmy mogą być oczywiście pieniądze. Jeżeli dana osoba nie posiada odpowiednich środków własnych zazwyczaj zwraca się po pieniądze do banków. W takim wypadku pozyskanie kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem odpowiednich wniosków kredytowych wspartych szeregiem dokumentów w tym naturalnie odpowiednio przygotowanym biznesplanem. Jeżeli uda się załatwić te wszystkie sprawy, czyli uzyskamy wszystkie niezbędne dokumenty, numery, pozwolenia czy kredyty możemy rozpocząć działalność gospodarczą. Jak zatem widać droga do własnej firmy może być całkiem długa.

Dodaj komentarz