1 marca 2024

Osoba, która prowadzi lub też zamierza zacząć prowadzić działalność gospodarczą ma prawo ustanowić pełnomocnika, który ułatwi jej funkcjonowanie. Wybór rodzaju pełnomocnictwa jest jednak olbrzymim dylematem. Jeśli udzielimy swojemu pełnomocnikowi zbyt dużej dozy zaufania, może się okazać, ze zostaniemy wykorzystani. Jeśli zaś pełnomocnictwo będzie zbyt wąskie, może się z kolei okazać, że niezwykle utrudnia ono funkcjonowanie firmy, ponieważ w większości przypadków sami musimy zajmować się wieloma sprawami. Aby podjąć decyzję odnośnie zakresu pełnomocnictwa, powinniśmy bardzo dokładnie ocenić potrzeby firmy. Dobrze jest przy tym zasięgnąć porady specjalisty. Może to być biegły księgowy, radca prawny, bądź też adwokat. Warto jednak wiedzieć, że pełnomocnikiem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wartym podkreślenia jest, że musi być to osoba fizyczna. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w niektórych czynnościach może nas reprezentować tylko adwokat bądź tez radca prawny. Dotyczy to większości spraw sądowych – chodzi tu o sprawy podatkowe. Każda firma może też mieć kilku pełnomocników, którzy mogą być umocowani w różnym zakresie. Zakres ten szczegółowo zaś musi określać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ogólne, to dokument, który upoważnia naszego pełnomocnika do prowadzenia firmy, za wyjątkiem zaciągania kredytów, kupna i sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnictwo rodzajowe z kolei może być przeznaczone do sprzedaży. Jest jeszcze pełnomocnictwo szczególne – na przykład do udziału w przetargach oraz procesowe.

Dodaj komentarz