1 marca 2024

Na początku swojej przygody z prowadzeniem działalności gospodarczej każdy z przedsiębiorców może liczyć na pewną taryfę ulgową, która może trwać nawet przez dwadzieścia cztery miesiące od rozpoczęcia naszej działalności zarobkowej na własną rękę. W tym okresie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być niższe nawet o trzydzieści procent od sumy minimalnego wynagrodzenia. Podstawa taka będzie, więc wynosić około czterystu pięćdziesięciu złotych. Poza składką na ubezpieczenie społeczne, każdy młody i początkujący przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek zdrowotnych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ma być nie mniejsza niż siedemdziesiąt pięć procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, czyli około trzech tysięcy złotych. W tym miejscu warto podkreślić, że z tych niższych składek ubezpieczeniowych nie mogą korzystać osoby, które prowadzą w ostatnich sześćdziesięciu miesiącach, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, prowadziły działalność pozarolniczą. Na niższe składki ubezpieczeniowe nie mogą również liczyć wspólnicy w spółkach partnerskiej, jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy, którzy chcą odpłacać niższe składki muszą zgłosić taką chęć na stosownym formularzu rejestracyjnym wysyłanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto skonsultować się w tej sprawie z doradcą podatkowym.

Dodaj komentarz