1 marca 2024

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania numeru REGON. Jest to jeden z elementów, po których weryfikowana jest każda firma. Uzyskanie numeru REGON odbywa się bezproblemowo. Wielu przedsiębiorców nawet nie wie, w którym miejscu znajduje się Główny Urząd Statystyczny danego regionu. Sprawy związane z przyznaniem owego numeru załatwiane są pomiędzy urzędami. Rejestrując się w urzędzie miasta, bądź urzędzie gminy poinformuje nas o tym, że dokumenty zostaną wysłane do Urzędu Statystycznego celem uzyskania numer REGON. W całym okresie działania firmy, jest to jedyny moment, w którym zastosowanie jednego okienka ma rację bytu. W procesie prowadzenia własnej działalności gospodarczej możemy być obiektem silnie eksploatowanym przez Główny Urząd Statystyczny. W zależności od rodzaju prowadzonej firmy, będziemy zmuszeni do przygotowywanie różnorodnych zestawień oraz wypełniania formularzy. Współpraca ta jednak odbywa się na zasadzie zdalnej, czyli za pośrednictwem łączy internetowych. Nie realizowanie obowiązku statystycznego może być powodem ukarania karami finansowymi, lepiej więc terminowo i rzetelnie przygotowywać wskazane dane i podawać informacje o przedsiębiorstwie. Główny Urząd Statystyczny jest jednak instytucją najmniej problemową dla przedsiębiorców oraz kojarzy się raczej w pozytywny sposób.

Dodaj komentarz