1 marca 2024

Niektóre sposoby rozpoczęcie własne działalności gospodarczej są oparte na konieczności ukończenia szkolenia dla przedsiębiorców. Owo szkolenie zatem, stanowi kolejny krok ku własnej firmie. Wymóg pozytywnego zaliczenia szkolenia prezentowany jest przez urzędy pracy wobec kandydatów starających się o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie swojej firmy. Szkolenie nie jest trudne, ni czasochłonne. Jest to kilka spotkań poświęconym dobrej organizacji działania firmy. Każdy uczestnik poznaje zasady rozliczania się oraz zasady funkcjonowania przeciętnego przedsiębiorstwa. Rozeznanie w przepisach prawa jest bowiem niezwykle ważnym elementem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia odbywają się, przeważnie, w godzinach porannych lub przedpołudniowych. Wymusza to zatem bycie dyspozycyjnym w ciągu dnia pracy. Projekt skierowany jest bowiem do osób długotrwale bezrobotnych, które mają możliwość przybycia w wyznaczonych terminach. Ukończenie szkolenia udokumentowane jest stosownym certyfikatem. Jest o podstawa dla urzędu do przyznania środków finansowych. Kandydaci na takie wsparcie muszą zatem spełnić wiele oczekiwań pomagającego. Odpowiednio wcześniej powinniśmy zatem zgłosić się do właściwego urzędu zatrudnienia i omówić kwestie organizacji szkolenia oraz terminów jego realizacji.

Dodaj komentarz