1 marca 2024

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związana jest ściśle z różnorodnymi terminami obowiązującymi przedsiębiorców. W zależności od rodzaju prowadzonej firmy oraz zakresu działania przedsiębiorstwa wyróżnia się różnorodne terminy opodatkowania, czy opłacania składek. W zakresie regulowania należności z tytułu ubezpieczenia właściciela przedsiębiorstwa oraz jego pracowników wyróżniamy dwa terminy. Do dnia 15-tego każdego miesiąca regulowane są wszystkie opłaty związane z ubezpieczeniem swoim i pracowników. Termin ten jest jednak skierowany do właścicieli firm zatrudniających, minimum jednego, pracownika. Osoby zajmujące się samodzielnym prowadzeniem firmy, czy przedsiębiorstwa obowiązane są do ponoszenia opłat ubezpieczeniowych do 10-tego dnia każdego miesiąca. Znajomość terminów ustawowych jest niezwykle ważna w procesie prowadzenia firmy. Niedotrzymywanie owych dat wiąże się z naliczaniem odsetek ustawowych i może być przyczyną ukarania karami finansowymi. W przypadku posiadania samochodu zobowiązani jesteśmy do corocznego rozliczania zużytego paliwa samochodowego. Odpowiednie deklaracje składane są do końca stycznia roku następnego z Urzędzie Ochrony Środowiska. Jest to jednak przepis, którego nie stosują powszechnie przedsiębiorcy. Niemniej jednak istnieje możliwość zdecydowanego wzrostu kontroli, w tym zakresie. Ważne jest zatem, aby dotrzymywać nałożonych państwowo zobowiązań rozliczeniowych.

Dodaj komentarz