1 marca 2024

Nabycie nieruchomości, ale także wynajęcia nieruchomości wiąże się z koniecznością podpisania stosownej umowy. Określa ona zasady korzystania z danego lokalu. W przypadku nabycie pomieszczeń firmowych, zawarte są tam wszystkie informacje o stanie nieruchomości oraz informacje o stronach transakcji. równie ważnym zakresem opracowania jest podanie niezbędnych danych o kupowanej nieruchomości. Umowa ta nie jest jednak aktem wiążącym w przypadku zakupu lokalu. Konieczne jest posiadanie aktu notarialnego określającego specyfikę danego zakupu. Ważnym elementem, którym można kierować się w wyborze kontrahenta, jest możliwość wystawienia faktury. Zakupy potwierdzone fakturami zdecydowanie łatwiej wprowadzić na stan firmy, ale także rozliczać w urzędach skarbowych, czy odliczać od dochodu firmowego. Możliwość uzyskania faktury jest zatem cenny zjawiskiem. Wynajęcie lokalu użytkowego również odbywa się z zastosowaniem postanowień umowy między stronami. Tam również określony jest czas najmu oraz koszty, z nim związane. Najemca może również otrzymywać faktury od wynajmującego, które zawierają koszty wynajęcia powierzchni i koszty związane z dodatkowymi usługami. Takie rozwiązanie stosowane są bardzo często wśród przedsiębiorców. Wszystkie media rozliczane są bezpośrednio z dostawcami na podstawie przysyłanych dokumentów rozliczeniowych.

Dodaj komentarz