1 marca 2024

Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej powinien spełniać pewnego rodzaju przesłanki, które zadecydują o skuteczności tego typu czynności. Dobrze wiedzieć, że tego rodzaju dokument jest jednocześnie zaadresowany do – naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, jeśli takowego nie posiadamy. Jeśli zaś posiadamy już własny numer identyfikacji podatkowej, to wniosek ten może zawierać aktualizację tego rodzaju danych. Zintegrowany wniosek jest także pismem urzędowym skierowanym do ZUS lub też KRUS. Tego rodzaju czynność ma na celu zgłoszenie płatnika składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zintegrowany formularz, który składa się w urzędzie gminy stanowi też wniosek skierowany do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej , jak też nadania numeru zwanego w skrócie – REGON. Wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej można złożyć samemu lub też za pomocą upoważnionego przez nas do tego typu czynności pełnomocnika. Można go także przesłać drogą elektroniczną z użyciem specjalnie do tego stworzonego formularza. Powinien być on podpisany elektronicznie, jednak nie jest to w tym wypadku obwarowane obowiązkiem. Istnieje również możliwość wysłania tego typu dokumentu w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem poczty. W takiej sytuacji powinien on zostać wysłany listem poleconym z wcześniej potwierdzonym notarialnie podpisem pod tym wnioskiem.

Dodaj komentarz