1 marca 2024

Kolejnym miejscem, które trzeba koniecznie odwiedzić, by załatwić wszystkie formalności związane z założeniem firmy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca zarejestrowany w ZUS występuje jakby w podwójnej roli. Jest płatnikiem, który wpłaca składki za siebie, ewentualnie swoich pracowników, jeśli takich zatrudnia. W drugim przypadku jest ubezpieczonym, tak jak i wszyscy inni. W zależności od tego, czy mamy tylko jedno źródło utrzymania czy też jednocześnie obok prowadzenia firmy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, wypełniamy różne druki. Druki można składać za pośrednictwem poczty, ale lepiej to zrobić osobiście w dowolnym oddziale ZUS. Przy składaniu licznych dokumentów związanych z założeniem firmy, powinniśmy pamiętać, aby koniecznie zachować wszelkie kopie. Najlepiej, kiedy kopie potwierdzone są pieczątką i stosownym podpisem. W przypadku nadawania dokumentów pocztą należy zachować dowód nadania listu poleconego. Nawet w małej firmie czasami zatrudniamy pracownika. Musimy wtedy odwiedzić dodatkowo Państwową Inspekcję Pracy i Sanepid, które zawiadamiamy o zakresie prowadzenia określonej działalności, miejscu itp. O wszelkich zmianach w organizacji firmy też należy powiadomić urzędy. Jeśli nasza działalność jest związana z gastronomią są specjalne procedury, które należy przejść i zastosować, o czym Sanepid na pewno nas poinformuje. Ważne jest też posiadanie pieczątki, chociaż nie ma takiego wymogu prawnego, a także założenie konta firmowego. W niektórych przypadkach jest to po prostu niezbędne.

Dodaj komentarz