1 marca 2024

Teczka osobowa to zbiór dokumentów pracownika, które nawiązują do jego historii zatrudnienia oraz aktualnie wykonywanego zawodu. Każdy rozpoczynający działalność gospodarczą pracodawca powinien zapoznać się z zasadami tworzenia oraz opisywania teczek osobowych. Zależy również pamiętać, że wszystkie dokumenty osobowe przechowywane są w firmie przez 50 lat, a więc cały ten okres czasu konieczne jest odpowiednie trzymanie dokumentacji. Pierwsza część dokumentów nawiązuje do obecnego zatrudnienia pracownika. znajduje się tam nasze podanie o pracę, podpisane umowy na kolejne okresy zatrudnienia, jak również ewentualne aneksy, czy zmiany wprowadzane do umów. w tej części przechowywać można również różnorodne wnioski pracownika oraz kserokopie zwolnień lekarskich. Druga część teczki osobowej to dokumenty świadczące o przygotowaniu pracownika. Są to wszystkie wcześniejsze świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły. W zakresie tym pozostaje również przechowywanie kserokopii dokumentów osobistych, jak dowód osobisty, czy prawo jazdy. Te wszystkie informacje zawierają się w jednej, odrębnej teczce osobowej. Z uwagi na wielość danych prywatnych, które nie powinny być rozpowszechniane oraz przekazywane osobom trzecim, każdy pracodawca musi odpowiednio przechowywać teczki kadrowe.

Dodaj komentarz