1 marca 2024

Zatrudnienie pracownika w naszym przedsiębiorstwie, niesie ze sobą wiele problemów i obowiązków pracodawcy. Pierwszym krokiem przy zawieraniu umowy o pracę jest skierowanie zatrudnionego na badania lekarskie. Jest to koszt wykonania badań podstawowych przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzają przydatność zawodową rozpoczynającego pracę. Dopiero otrzymanie niezbędnej opinii lekarskiej pozwala na rozpoczęcie pracy zawodowej. Kolejnym krokiem w zakresie zatrudniania pracownika jest zebranie wszystkich dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne kwalifikacje zawodowe. W przypadku dokumentów z poprzednich zakładów pracy, są one niezbędne w procesie naliczania stażu pracy i należnego wymiaru urlopowego. Ważnym aspektem zatrudniania pracowników jest również odpowiednie prowadzenie spraw kadrowych. Każdy pracownik powinien posiadać teczkę osobową, w której zamieszczone są wszystkie dane pracownika, dokumenty rekrutacyjne, czy wnioski i ewentualne skargi. Taka teczka przechowywana jest w firmie pracodawcy, w specjalnie zamykanych szafkach. Pracownik to również ewentualne zwolnienia. Konieczne jest zatem odpowiednie przygotowanie się z zakresu znajomości prawa oraz dysponowanie różnorodnymi wzorami rozwiązania umowy o pracę. Dokumentem ściśle związanym z problematyką zatrudniania pracowników oraz zwalniania pracowników jest świadectwo pracy. Musi być ono wystawione w określonym czasie oraz zawierać wszystkie, niezbędne dane.

Dodaj komentarz