1 marca 2024

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymusza również podpisanie różnorodnych umów dostaw określonych mediów. Mowa tutaj o umowach telekomunikacyjnych, umowach o świadczenie internetowe, czy umowach utrzymania czystości. W większym lub mniejszym stopniu, wszystkie posiadane umowy stanowią koszty firmowe. Ważne jest zatem, aby były one zarejestrowane na dane przedsiębiorstwa, a tym samym wszystkie faktury będą przesyłane zgodnie z podanymi informacjami. Niekonieczne jest podpisywanie nowych umów w przypadku posiadania prywatnych zobowiązań. W takich sytuacjach dopuszczalne są zabiegi cesji umowy. Jest to przejęcie umowy prywatnego klienta, przez konkretne przedsiębiorstwo. Najczęściej zamienianymi umowami są zobowiązania telekomunikacyjne. Wiele osób korzystających z prywatnych telefonów komórkowych przejmuje je w ramach firmy. W ten sposób może swobodnie wykorzystywać posiadany telefon do celów firmowych. Brak zmiany numeru telefonu pozwala na zachowanie listy kontaktowej oraz swobodne porozumiewanie się z dotychczasowymi dzwoniącymi. Innymi umowami możliwymi do przejęcia są umowy o świadczenie usług internetowych. Najczęściej posiadamy łącza internetowe w domach, czy mieszkaniach. Zmiana danych właściciela danego połączenia sprawi, że owe media będą również stanowiły koszty firmowe.

Dodaj komentarz