1 marca 2024

Bardzo ważnym terminem, choć nie wszystkim znanym jest rachunkowość zarządcza. Nieraz i w pewnych kręgach nazywa się ją rachunkowością menadżerską. Stanowi przede wszystkim część rachunkowości, która służy konkretnym potrzebom wewnętrznym do zarządzania danym przedsiębiorstwem. Ważne podkreślenia jest także to, iż dzięki niej dostarczane są dane, niezbędne do podjęcia decyzji bieżących oraz tych przyszłościowych, które będą rzutowały na przyszłość przedsiębiorstwa. Oprócz tego jest doskonała pod względem przynoszenia informacji pozwalających podejmować pewne ruchy związane z decyzjami strategicznymi, operacyjnymi oraz planistycznymi. Wyspecjalizowała techniki i procedury, które właśnie temu służą. Tego typu techniką jest przede wszystkim budżetowanie i dobieranie modeli rachunków kosztów i przychodów. Bardzo ważna jest analiza zachowania się kosztów oraz przesyłanie danych o dokonaniach. Międzynarodowa Federacja Rachunkowości ustaliła, że rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia i klasyfikacji a w dalszym ciągu prezentowania informacji finansowych i niefinansowych, które wspomagają kierwnictwo przedsiębiorstwa w podjęciu intratnych decyzji. Celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa ważnych informacji, które wpływają na podejmowanie optymalnych decyzji i dotyczą działania jednostki w określonych i sprecyzowanych warunkach

Dodaj komentarz