1 marca 2024

Każda spółka ma jakieś zobowiązania finansowe. Należy pamiętać, że w przypadku spółki jawnej za te zobowiązania są jednakowo odpowiedzialni wszyscy wspólnicy, którzy są zarejestrowani w KRS. Ich majątek, który posiadają w momencie zawiązywania spółki, a także ten, który nabędą podczas jej funkcjonowania jest gwarantem wypłacalności finansowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych to najpierw majątek firmy staje przedmiotem ewentualnego pozwu. Może się jednak zdarzyć, że wierzyciele nie będą w stanie ściągnąć zobowiązań ze spółki, wtedy mogą wystąpić z pozwem przeciwko wszystkim wspólnikom. Oczywiście jest to ostateczność, ale trzeba mieć świadomość, że indywidualny majątek pośrednio również należy do majątku firmy. Na szczęście są też pozytywne cechy tak rygorystycznych przepisów. Spółka jawna może kupować różne nieruchomości, prawa do konkretnego lokalu lub jego hipoteki oraz zaciągać różne zobowiązania, jako firma. W przypadku firmy cywilnej mogą to robić jedynie wspólnicy. Wspólnicy, którzy zakładają spółkę jawną powinni ją prowadzić bez dodatkowego wynagrodzenia. Oczywiście nie jest to obowiązek wszystkich. Można zarządzanie sprawami spółki powierzyć tylko jednemu wspólnikowi, albo dwóm. Wszystko jest zależne od umowy. Chodzi przede wszystkim o to, by spółka była właściwie zarządzana i przynosiła określone zyski. Każdy wspólnik może podejmować określone decyzje leżące w jego kompetencjach, ale jeśli którykolwiek z nich zgłosi sprzeciw co do podjętej decyzji, trzeba zwołać spotkanie na którym można przegłosować słuszność decyzji, a wymagana jest w tym wypadku jednomyślność.

Dodaj komentarz